informacje

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest spółka DEVELIA S.A., ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław. Strona internetowa www.develia.pl. 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD). Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem mailowym ochronadanych@develia.pl oraz pod danymi adresowymi ADO z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”. 3. Dane osobowe są zbierane w celu obsługi przekazanego zapytania oraz w…

Czytaj więcej

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) DEVELIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ustala niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”). POSTANOWIENIA OGÓLNE §1. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i…

Czytaj więcej

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH / OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH / OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LC Corp Invest XVII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 22 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, KRS: 0000595250 (dalej: Spółka) oraz inne podmioty z grupy kapitałowej Develia moich danych osobowych: imienia i nazwiska, danych pracodawcy, wizerunku utrwalonego na nagraniach…

Czytaj więcej