29 listopada w Wola Retro odbyło się otwarcie wystawy Coming Out 2019. Na wernisażu zaprezentowano najlepsze prace dyplomowe wykonane przez absolwentów warszawskiej ASP w 2019 roku. Spośród nich wyłoniono laureatów XI edycji tego wydarzenia. Dzieła sztuki można podziwiać w kompleksie do 15 grudnia 2019 roku, w godzinach 10:00 – 18:00. Wstęp wolny.29 listopada w Wola Retro odbyło się otwarcie wystawy Coming Out 2019. Na wernisażu zaprezentowano najlepsze prace dyplomowe wykonane przez absolwentów warszawskiej ASP w 2019 roku. Spośród nich wyłoniono laureatów XI edycji tego wydarzenia. Dzieła sztuki można podziwiać w kompleksie do 15 grudnia 2019 roku, w godzinach 10:00 – 18:00. Wstęp wolny.

Na wystawie Coming Out prezentowane są dokonania artystyczne, projektowe, konserwatorskie, a także prace teoretyczne absolwentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Gratulujemy laureatom!
Jury zdecydowało, że laureatkami nagrody dla najlepszego dyplomu ASP w 2019 roku zostaną ex aequo – Agata Słowak z Wydziału Malarstwa za dyplom zatytułowany „Jestem piękna, jestem wielką artystką!”, przygotowany pod kierunkiem prof. Wojciecha Cieśniewskiego oraz Bogna Stefańska z Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną za pracę „Autoportrety kobiet XXI wieku. Sztuka, tradycja, Internet”, pod kierunkiem dr Ewy Kociszewskiej.

W czasie wydarzenia przyznane zostały także nagrody specjalne:
• Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Anna Vostruchovaite, Wydział Malarstwa, promotor: dr hab. Arkadiusz Karapuda
• Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS – Ewa Hiller, Wydział Wzornictwa, promotor: dr Daniel Zieliński
• Nagroda Inicjatywy Entry – Łukasz Zbroja, Wydział Rzeźby, promotor: prof. Antoni Janusz Pastwa oraz Szaweł Płóciennik, Wydział Malarstwa, promotor: prof. Jarosław Modzelewski
• Nagroda Fundacji Stefana Gierowskiego – Anna Vostruchovaite, Wydział Malarstwa, promotor: dr hab. Arkadiusz Karapuda
• Nagroda Stowarzyszenia Architektów Wnętrz – Ewelina Jezierska, Wydział Architektury Wnętrz, promotor: dr hab. Barbara Kowalewska
• Nagroda firmy Vasco – Aksana Maria Wietrow, Wydział Architektury Wnętrz, promotor: dr hab. Jerzy Bogusławski, profesor ASP